For å ivareta sikkerheten ved innendørs tauklatring har NKF en sertifiseringsordning for sikrere. Begge sertifiseringene er basert på en ferdighetsprøve, og bestått prøve kvalifiserer til Brattkort eller Topptaukort.

Brattkort

For å sikre noen på led inne bør du ha Brattkort. Brattkort kvalifiserer også til å sikre noen på topptau. Kvalifiseringen har byttet navn frem og tilbake et par ganger. Først het den Brattkort, så byttet den navn til Ledkort, og nå heter den Brattkort igjen.

Topptaukort

For å sikre noen på topptau inne bør du minst ha Topptaukort.

NB! Dersom du har et Brattkort har du lov til å sikre både på led og på topptau og trenger dermed ikke Topptaukort.

Rælingen klatreklubb har instruktører som kan avholde Brattkort- eller Topptautest for de som ønsker. For å skaffe kompetansen som trengs kan man benytte selvstudium eller kurs.

Vi arrangerer klatrekurs jevnlig. Kontakt oss på epost dersom du har spørsmål eller ønsker å delta på klatrekurs.

Les mer om sertifiseringsordningen på her