Epost

ralingenkk@gmail.com

Telefon

Styreleder Sverre Rype 916 74 811 sve-rype@online.no
Medlemsansvarlig Thomas Sjøberg 916 76 255 thsjoberg@gmail.com
Sikkerhetsansvarlig Sverre Rype 916 74 811 sve-rype@online.no

For innmelding i klubben, gå til Medlemssiden

www.ralingenklatreklubb.no

Organisasjonsnr

Rælingen klatreklubb er registrert i enhetsregisteret med organisasjonsnr. 992252227