Styret

Styret

Leder Irene Foss
Nestleder Halvard Lamark
Styremedlemmer Simen Rønning, Else Andresen
Varamedlemmer Pål Røkenes
Sikkerhetsansvarlig Simen Rønning

For kontaktinformasjon, se vår kontakt-side