Styret

Styret

Leder Irene Foss
Nestleder Lena B Strømman
Styremedlemmer Sverre Rype
Varamedlem Thomas Sjøberg
Sikkerhetsansvarlig Sverre Rype

For kontaktinformasjon, se vår kontakt-side