Omfang

Alle deler av veggen som er fastmontert, inkludert fastmonterte slynger og klatretak , skal sjekkes og logges med jevne intervaller. Avvik logges og utbedres snarest. Loggen er nederst i denne rutinen.

Definisjoner

Det er 6 faste sikringsruter i klatreveggen. Disse telles fra venstre mot høyre, og gis nummert fortløpende med start på nr. 1.

Sjekkpunkter

2 ganger i året

P.g.a lavt aktivitetsnivå og hallens åpningstider om sommeren (hallen er sommerstengt sammen med skolene), utføres kontrollen i januar og september.

  • Toppfeste; henger, kjetting og karabinere sjekkes
  • Mellomforankringer; henger, fast karabin og slynger sjekkes for slitasje. Sjekk at fast karabin er igjennskrudd.
  • Klatretak; sjekk om de er løse, sjekk for skader på takene.
  • Sikkerhetsgulv; sjekk at det er helt og ligger på plass.
  • Klatrehinder; sjekk at hinderet ikke er ødelagt og at det kan henges opp på en skikkelig måte.
  • Ballnett; sjekk at ballnettet henger på plass og fungerer som tiltenkt.

Årlig

Veggeier er ansvarlig for selve veggstrukturen, klatreklubben er ansvarlig for ting festet på selve veggen. Se risikoanalysen og samarbeidsavtale med veggeier for ytterligere detaljer.

Den årlige sjekken skjer på våren i samarbeid med veggeier.

  • Infrastruktur sjekkes
  • Innfestningspunkter sjekkes
  • Veggplater sjekkes
  • Bolter for anker sjekkes