Reglement for klatring

 1. Sikrer skal ha gyldig Brattkort, ha instruktør tilstede eller ha godkjenning fra styret/sikkerhetsansvarlig
 2. De som ikke skal klatre må vente utenfor matten
 3. Heng fra deg tøy og bag i garderoben
 4. Vis respekt for andre brukere
 5. Presenningen skal opp etter endt klatring
 6. Forlat veggområde ryddig, trekk nettingen på matta

Se også oppslag i hallen.

Reglement for ruteskruing

 1. Det skal ikke være annen klatreaktivitet når det foregår ruteskruing
 2. Alle som deltar skal ha fått opplæring i bruk av verktøy og metode
 3. Ingen skal oppholde seg under hengende last; fare for dropp av klatretak, verktøy e.l.
 4. Bakkemannskap skal benytte hjelm
 5. Vær nøye med å ikke miste klatretak, skruer eller verktøy. Det får stor kraft på veien ned og kan føre til materiell- og person-skade.
 6. Forankring skal skje med 2 uavhengige ankere