Når

Når Rælingen klatreklubb disponerer og bruker anlegget.

Hvilket anlegg/arrangement

Marikollhallen klatrevegg i Rælingen kommune

Type aktivitet

Innendørs sportsklatring.

Analyse og vurdering av risiko

Klatreveggen består av vertikale flater med innslag av overheng og innlagte obstruksjoner som simulerer naturlige utspring i fjell. Veggen er bygget i et hjørne. Veggen er bygget opp av bærende struktur og bekledd med sponplater som er overflatebehandlet med materiale for å skape friksjon. Platene er perforert og innsatt med klo-muttere for å sette fast klatretak. Det er en hylle i hjørnet. Veggen er utstyrt med 6 toppanker med tilhørende mellomforankringer. Gulvarealet under veggen er utstyr med gummimatter (sikkerhetsgulv). Rundt veggområdet er det et ballnett for å hindre baller i å forstyrre klatrerne. Veggen er bygget av Rælingen kommune gjennom en kontraktør.

Veggen er bygget i 2007, anlegget første gang tatt i bruk høsten 2007.

Risikomomenter

(Sannsynlighet) (Konsekvens)
Har skjedd flere ganger Har skjedd Tenkelig Ikke aktuelt Død Varig skade Forbigående skade
Forhold som kan føre til skade 3 2 1 0 3 2 1 Produkt Prioritet
Utstyrssvikt X X 3 3
Menneskelig svikt X X 6 2
Fallende, løse gjenstander X X 3 3
Svikt i fast installasjon X X 3 3
Høyt støynivå, kommunikasjonssvikt X X 9 1
Hindring i fallbane X X 2 4

Bemerkninger

Toppankere er bygget opp av 2 bolter og 2 kjettinger som er sammenføyd med en felles ring. I denne ringen er det 1 skrukarabin og en vanlig karabin. Sammenføyingsringen er ikke redundant. Ringen anses som overdimensjonert og lite utsatt for slitasje. Det kan hektes en løs slynge i den ene bolten for full redundans

Det er en liten hylle i veggen, hvor man kan lære sikring fra toppen, samt øve på rapell. Det kan være vanskelig for barn å komme ned fra hyllen, da de ikke tør å gå utfor kanten. Dette er ikke farlig, men instruktør bør ha en plan for hvordan man skal kunne hjelpe barn ned fra denne hyllen.

Krav til kompetanse

  • Klatring med instruktør tilstede: Ingen spesiell kompetanse er påkrevet
  • Klatring uten instruktør tilstede: Klatrere skal ha Brattkort og erfaring nok til å ta vare på egen sikkerhet.
  • Instruktør skal minst være godkjent inne-instruktør i henhold til NKF sitt kompetanseregime.
  • Styret og sikkerhetsansvarlig kan godkjenne personer uten formell kompetanse som kan lede klatreaktivitet.