Oppstart

Instruktøren skal ankomme 15 min. før klatringen begynner for å sørge for at dørene er låst opp, utstyret er tatt frem og henge opp tau.

 • Hvis hallen er låst brukes kort for å komme inn.
 • Sett ytterdøren i opplåst stilling, dette gjøres på vaktmesterkontoret, det er en bryter som er merket på høyre siden av veggen (veggen ut mot hallen).
 • Ta ut utstyr, heng opp tau og klargjør for klatring
 • Lås skolens bod mens klatringen pågår for å hindre uvedkommede å rote med utstyret

Gjennomføring

Instruktørens primære oppgaver er å ta vare på sikkerheten (følge med og holde oversikt), drive opplæring av sikrere og bistå med sikring hvis nødvendig.

Barneklatring

 • En av foreldrene fører navneliste og lager en rettferdig kø-ordning. Barna klatrer etter tur.
 • Foreldre sikrer

Ungdomsklatring

 • Ved behov lager man en køordning
 • Foreldre hjelper til å sikre, ungdommen kan også sikre hverandre dersom de vet hvordan dette gjøres og vektforskjellen ikke er større enn 30%

Voksenklatring

 • De som har brattkort kan sikre.
 • De som ikke har brattkort sikrer under oppsyn av instruktør.

Avslutning

 • Kvitteringsbok føres
 • Utstyr ryddes på plass, tralla trilles inn i boden
 • Presenningen henges opp
 • Tjukkas settes opp mot veggen
 • Nettingen rundt klatreveggen trekkes opp på matta

Dersom det ikke er noen andre i hallen, så er instruktøren ansvarlig for å låse hallen. Låsing gjøres ved å bruke bryter på vaktmesterkontoret. Nøkkelen til boden passer til kontoret hvis man ikke har kort, så man kan uansett få låst! Sjekk at døren har gått i lås.

Ved ulykker og uhell

 • Sikre skadested, unngå flere skader
 • Varsle. Det er telefon på vaktmesterkontoret, dårlig mobildekning i hallen. Ambulanse tlf 113, brannvesen 110, politi 112.
 • Start førstehjelp evt. behandling, det er førstehjelpskrin i klatreboden.
 • Oppfølging: Rapporter til styret i RKK.