Det innkalles herved til årsmøte i Rælingen Klatreklubb.
Tid: Onsdag 24. mars 2021 kl 19:30

Sted: Marikollhallen, møterommet i 2 etg (kan bli endret)

Fullstendig sakliste og saksdokumenter legges på klubbens nettsider senest en uke før årsmøtet i henhold til vedtekter.

Det vil bli avholdt valg av styret, godkjenning av regnskap og budsjett samt behandling av innkommende forslag fra styret/medlemmer.
Det gjøres oppmerksom på at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes til styret innen 2 uker før årsmøtet.

Saker sendes på epost til styreleder Irene Foss på irenefoss123@gmail.com.

Hilsen Styret

Categories:

Tags:

Comments are closed